Fotka Bludiska

Veľkosti dráhy: šírka 187 cm, dĺžka 157 cm.
Šírky chodieb v bludisku: 18,5 cm. Zelené pásy: 15 cm.
Písmenom P sú vyznačené všetky možnosti kde sa môžu nachádzať príšery. Písmeno T vyznačuje všetky možné pozície tehličiek.

Na dráhe treba počítať s odchylkami vzdialeností cca. 1 cm.
alt